Øk helseutgiftene i TysklandWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Utgiftene til helsevesenet økte med i gjennomsnitt 5,2 prosent

I følge Federal Statistical Office i Wiesbaden økte helseutgiftene med 5,2 prosent sammenlignet med samme periode året før. De samlede utgiftene for helsesektoren var 278,3 milliarder euro.

Over 278 milliarder for helse
Helseutgiftene i Tyskland øker kontinuerlig. I 2009 ble totalt 278,3 milliarder euro brukt på helsesektoren. I følge statistikerne økte utgiftssiden med 13,8 milliarder (5,2 prosent) sammenlignet med året før. Som føderalkontoret understreker, er økningen i utgiftene "betydelig over tidligere års vekstrater". Mellom 2000 og 2008 økte utgiftene i gjennomsnitt bare 2,7 prosentpoeng i året.

3400 euro per år og tysk statsborger Hver tyske statsborger brukte derfor cirka 3400 euro per år på helseutgifter. I 2008 var det 3220 euro. I følge Federal Office tilsvarer helseutgiftene omtrent 11,6 prosent av bruttonasjonalproduktet (2008: 10,7 prosent).

Årsaker til økningen i utgiftene
Årsakene til denne bratte økningen skyldes sannsynligvis den økonomiske og økonomiske krisen. "I tillegg til veksten i helseutgiftene over gjennomsnittet, skyldes økningen i denne indikatoren også nedgangen i den økonomiske produksjonen i 2009. Dette nøkkeltallet forventes å avta igjen i 2010. ”

Lovpålagte helseforsikringsselskaper registrerte mest utgifter. Her var utgiftene rundt 160,9 milliarder euro (største utgiftsbærer med nesten 58 prosent). Størstedelen av kostnadene ble pådratt av polikliniske helsetjenester som allmennpraksis og spesialistpraksis, apotek og poliklinisk pleie. Her var utgiftene rundt 139 milliarder euro. Forbundskontoret registrerte en økning i utgiftene på 4,9 prosent.

En viktig kostnadsfaktor har vært avgiftsøkningene for bosatte leger og forbedringer i medisinske tjenester de siste årene. Utgiftene til klinikker, rehabiliteringsfasiliteter og sykehjem steg i 2009 med 5,8 milliarder euro til 100,2 milliarder euro. Reformen av sykehusfinansiering ga et stort bidrag til dette. Denne nye forskriften plikter for eksempel helseforsikringsselskaper å delta i lønnsøkningene for ansatte og i programmer for å forbedre arbeidsforholdene til ansatte.

Høyere utgifter også i privat helseforsikring Det ble også observert økte utgifter i området privat helseforsikring. Den private helseforsikringen ga rundt 26 milliarder euro (pluss 4,3 prosent) for helseutgiftene til medlemmene. Resultatene fra det føderale statistikkontoret følger konseptet "System of Health Accounts", som er utarbeidet av OECD, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den europeiske unions statistikkontor (Eurostat) for internasjonal sammenligning.

Økningen i 2010 var noe mildere
De statistiske dataene blir alltid samlet med en tidsforsinkelse. Derfor er dataene fra 2009 nå bare tilgjengelige. Helseøkonomer antar at utgiftene også vil øke betydelig i 2010. Dette vil imidlertid være litt lavere enn i samme periode i fjor. I 2010 ble den økonomiske krisen stort sett overvunnet. (Sb)

Les videre:
Dyre diagnostiske prosedyrer øker kostnadene

Bilde: Gerd Altmann, Pixelio.de

Forfatter og kildeinformasjon
Forrige Artikkel

Migrene: stress eller sjokolade er ikke triggere

Neste Artikkel

Morfar raidet bank for syk barnebarn