Helsesjekk uten fordel?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Chochrane-studie viser ingen positive effekter av generelle helsekontroller

Generelle helsekontroller hos legen brukes i dag ofte for å identifisere mulige sykdommer på et tidlig tidspunkt og for å kunne motvirke dem terapeutisk. En fersk undersøkelse av forskere ved Cochrane Collaboration kommer imidlertid til den konklusjon at helsekontrollene ikke har noen innvirkning på pasientenes sykelighet og dødelighet.

Selv om sykdommer som høyt blodtrykk eller hyperkolesterolemi ble funnet å være betydelig vanligere hos pasienter med helsekontroller, fører ikke de "generelle helsekontrollene til en reduksjon i sykelighet eller dødelighet, verken generelt eller for spesifikke hjerte- og kreftsykdommer", rapporterer de Forskere rundt Lasse T Krogsbøll fra Nordic Cochrane Center på nettet i "The Chochrane Libary". Som et resultat kan helsekontroller ikke være til fordel for pasienter.

Helse hos 180 000 pasienter som ble sjekket Som en del av studien, sjekket forskerne ved Nordic Chochrane Center i København (14) 14 tidligere undersøkelser som ga en sammenligning mellom pasienter med regelmessig helsekontroll og en kontrollgruppe uten tilsvarende medisinsk kontroll. Studiene som ble vurdert var fra 1963 til 1999 og inkluderte totalt 182 880 deltakere. Ni studier undersøkte eksplisitt mulige forbindelser med risikoen for død (155 899 deltakere, 11 940 dødsfall). I følge forskerne viste helsekontrollene ingen effekt på den totale dødeligheten og risikoen for død av hjerte- og karsykdommer eller kreft.

Økt antall nye diagnoser gjennom helsekontroller Imidlertid diagnostiserte helsekontrollene faktisk flere sykdommer blant pasientene. En av studiene som ble evaluert, fant "et økende antall mennesker med høyt blodtrykk og høyt kolesterol", rapporterer Lasse Krogsbøll og kolleger. Studien identifiserte også et økt antall kroniske sykdommer blant pasienter med helsesjekk. En av de tidligere studiene konkluderte også med at totalt antall nye diagnoser per deltaker i gruppen med en helsesjekk hadde økt med 20 prosent over seks år sammenlignet med kontrollgruppen. Den økte påvisningen av sykdommene hadde imidlertid ingen innvirkning på dødeligheten.

Helsekontroller uten effekt på dødelighet I følge de danske forskerne var den totale dødeligheten under oppfølging 75 av 1 000 i kontrollgruppen og 74 av 1000 blant deltakerne med helsekontroll. For de separate vurdert dødsfallene som følge av hjerte- og karsykdommer og kreft, var det en relativt liten forskjell mellom kontrollgruppen og intervensjonsgruppen. 37 av 1 000 personer i kontrollgruppen og 38 av 1 000 personer med helsesjekk døde her. Hyppighetene for begge gruppene samsvarte til og med med kreftdødelighet (21 av 1 000). En effekt av helsekontrollene på dødsraten kunne derfor ikke bestemmes.

Ikke utvid helsekontroller Med hyppigheten av sykdommer, som koronar hjertesykdom, ikke-dødelige hjerteinfarkt og hjerneslag, og kroniske sykdommer, var det heller ingen fordeler ved helsekontrollene. "En årsak til den tilsynelatende lave effektiviteten til helsekontrollene kan være at allmennleger kan gjenkjenne og gripe inn i helseproblemer selv uten dem hvis de pleier en pasient med høy sykdomssykdom," skriver forskerne ved Nordic Chochrane Center. Derfor bør studieresultatene ikke misforstås som en oppfordring til å stoppe helsekontroller. Ved klinisk mistanke er disse alltid passende. De danske forskerne ser imidlertid ikke noe poeng i den systematiske innføringen av generelle helsekontroller for hele befolkningen. (Fp)

Les også:
Oppdage sykdommer i blodprøver før begynnelsen
Mynteolje effektiv mot hodepine
Diabetes: Så langt uoppdaget hos tre millioner

Benjamin Thorn / pixelio.de

Forfatter og kildeinformasjonVideo: Påfyldning af vand


Forrige Artikkel

AOK Bayern har ikke noe ekstra bidrag

Neste Artikkel

Lungekreft kan bli snust ut