Test helse hos det ufødte barnet?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hvordan teste helsen til et ufødt barn

En rekke komplikasjoner kan oppstå under graviditet, som er forbundet med økt risiko for fosteret. Mange vordende foreldre er bekymret for at alt ikke kan gå bra med avkommet. Det er en rekke undersøkelser tilgjengelig for forventningsfulle foreldre som går ut over barselretningslinjene gitt under graviditet. tilgjengelig. De kan brukes til å søke etter avvik hos det ufødte barnet. Imidlertid kan ikke dagens teknologi garantere 100 prosent sikkerhet. Hos kvinner fra 35 år er graviditet forbundet med en ikke ubetydelig risiko, og denne risikoen øker jo eldre den fremtidige moren er. Fremfor alt lider de av kromosomforstyrrelsen kjent som Downs syndrom (trisomi 21).

De vanlige metodene som er oppsummert under begrepet "prenatal diagnose" inkluderer ultralydundersøkelse (sonografi), som også inkluderer nakketransparensmåling, nasal beinmåling og fetometri, blodprøver eller fostervannsprikker. Foreldre bør absolutt vurdere hvilke undersøkelser som skal utføres, fordi de er knyttet til moren til barnet og ikke alltid klare resultater. Noen ganger dekker ikke helseforsikringen kostnadene. Konsultasjon med legen er viktig. Genetisk diagnoselov bestemmer at uansett hvilken metode som brukes for å undersøke fosteret, må legen gi detaljerte opplysninger og spesialistgenetiske råd. Foreldre, som dette ikke er nok for, kan også få informasjon fra spesielle menneskelige genetiske rådgivningssentre.

Blodprøve og ultralyd Målet på rynken er en blodprøve og en spesiell ultralyddiagnose som blir utført mellom 12. og 14. svangerskapsuke. Denne undersøkelsen kalles også screening for første trimester. Basert på resultatene kan sannsynligheten for trisomi 21 hos barnet beregnes. Men om barnet faktisk har kromosomforstyrrelsen kan ikke besvares. Hos kvinner over 35 år forekommer Downs syndrom i 1 av 380 tilfeller, forklarer Christian Albring fra den profesjonelle foreningen for gynekologer.

Under undersøkelsen av fostervann fjernes fostervann fra fostervannssekken gjennom bukveggen ved hjelp av en hul nål. På denne måten kan det oppnås barneceller, hvorfra det klart kan bestemmes om det er en kromosomforstyrrelse. I ett av 100 til 200 tilfeller er det fare for at inngrepet vil forårsake spontanabort.

Risikeberegninger alene hjelper ikke Albring anbefaler at hver kvinne over 30 år har denne undersøkelsen utført, for hvis en kvinne er usikker på om hun vil beholde eller abortere barnet hvis han har Downs syndrom, kan den enkle risikeberegningen hjelpe henne hjelper ikke med å ta beslutninger.

"Vi var klar over at du ikke virkelig kan gjøre noe med resultatet fordi det bare er en sannsynlighetsberegning," legger moren fra Berlin til. "Å utlede en handling fra dette er vanskelig." Tross alt er nøyaktigheten for screening fra første trimester 85 til 95 prosent, ifølge Robin Schwerdtfeger. Presidenten for den profesjonelle foreningen for fødselsleger (BVNP) anbefaler bare denne metoden hvis screeningen har gitt et "klart ugunstig" resultat. "Jeg vil bare anbefale denne testen i spesielle situasjoner, for eksempel når en kvinne er over 40 år, har hatt fertilitetsbehandling og bare ble gravid på tredje forsøk," forklarer han. Testen er mulig fra 10. svangerskapsuke. Men faktisk gir en undersøkelse bare mening hvis en kvinne tilhører en risikogruppe, det var en iøynefallende screening fra første trimester eller hun har et barn med trisomi 21 fra et tidligere svangerskap.

Selv om blodprøven kan brukes til å beregne en ganske stor sannsynlighet, er det fortsatt usikkerhet, sa legen. På grunn av risikoen forbundet med undersøkelsene, bør foreldrene nøye vurdere hvilke diagnostiske prosedyrer de ønsker å ha utført. De privatbetalte medisinske sjekkene blir også kritisert fordi legene bruker dem for å forbedre avgiftene. Det er heller ingen bevis for at sykdommer forekommer sjeldnere eller er mindre farlige. Den såkalte pinnsvinsmonitoren, der den medisinske tjenesten til den sentrale foreningen for helseforsikringsfond (MDS) evaluerer selvbetalingsytelsen, vurderte en rekke undersøkelser som negative. (Fr)

Bilde: Dieter Schütz / pixelio.de

Forfatter og kildeinformasjonVideo: JONNAS FÖRLOSSNING


Forrige Artikkel

AOK Bayern har ikke noe ekstra bidrag

Neste Artikkel

Lungekreft kan bli snust ut